<form id="17j7r"></form><span id="17j7r"></span>
<span id="17j7r"></span>

<span id="17j7r"></span>
<span id="17j7r"></span>
<span id="17j7r"></span>
<span id="17j7r"></span><span id="17j7r"></span>

  <pre id="17j7r"></pre>
   <pre id="17j7r"></pre>

   學院概況

   首頁 > 學院概況 > 專業設置

   商學院專業設置

   發布時間:2009年08月03日 10:08:43   作者/出處:商學院    閱讀次數:[]

    

    

   學士學位授予專業

         會計學

         工商管理(戰略與運營管理)

         財務管理

         人力資源管理

         信用管理

         市場營銷

         信息管理與信息系統

         經濟學(數量經濟方向)

    

   碩士學位授予專業

         金融學

         產業經濟學

         數量經濟學

         管理科學與工程

         會計學

         企業管理學

         信用經濟與管理

    

   專業碩士學位授予專業

         工商管理碩士(MBA)

         會計碩士(MPAcc)

         金融碩士(MF)

    

   博士學位授予專業

         數量經濟學

         企業管理

         金融學

         產業經濟學

         會計學

    

   博士后流動站

         應用經濟學

         工商管理學

    

    

    

   免费资料24h更新